SOMMER VEDLIKEHOLD

Vi har ansvar for 40-50 grøntanlegg gjennom hele sesongen, hvilket innebærer at vi tar oss av hagestellet gjennom sommersesongen.
Typiske oppgaver som inngår er beskjæring, kalking, gjødsling, plenklipping og luking.

Vi utfører også typiske vaktmesteroppdrag, og har noen faste oppdrag på utvalgte bygninger.