VINTER VEDLIKEHOLD

Er det glatt i oppkjørselen eller på parkeringsplassen? Ring oss, vi strør!
Kommer du ikke frem til døren? Er bilen, huset eller garasjen innesnødd? Ligger det tett med snø på parkeringsplassen?

Vi rydder snø med både traktor, håndfres og snøskuffe, for både privatpersoner og bedrifter.